تمامی ترفند ها و معرفی های بازی های کامپیوتر در این دسته قرار میگیرند.

طراحی و پشتیبانی شده توسط تیم آموزکده!حق کپی رایت محفوظ است.