تمامی آموز های مربوط یه صوت و تصویر کامپیوتر در این دسته قرار میگیرند.

طراحی و پشتیبانی شده توسط تیم آموزکده!حق کپی رایت محفوظ است.